MAPÚA SENIOR HIGH SCHOOL – SAMAHAN NG FILIPINO (MAPÚASHS – SAMAHAN NG FILIPINO)

Bisyon

“Unibersidad ng 皇冠hg8868新版 bilang tagapagpatuloy sa dangal at kaunlaran ng Wikang Filipino.”

Misyon

Maitaguyod ang pagpapaunlad at paggamit ng Filipino sa pamamagitan ng mga makabuluhang aktibidad na makapagbibigay oportunidad sa bawat mag-aaral upang maipamalas ang mga natatanging talento. Talentong liliinangin at pagyayamanin bilang manipestasyon sa adhikain ng samahan.

Mandato

“Wikang Filipino, Wikang Mapagbago” ang isa sa mga dahilan sa pagkakatatag sa Samahan ng Filipino sa Unibersidad ng 皇冠hg8868新版. Ang samahan ay naglalayong maipagpatuloy ang kadakilaang taglay ng ipinamanang wika, ang wikang Filipino, sa pamamagitan ng pagpapalawig nito gamit ang mga talento sa literatura. Naniniwala ang samahan na ang mga salita ay isang sandata na dapat ay nililinang kung kaya’t gamit ang mga pantas-aral, gawain at workshops, lilinangin ang mga talento sa pagbigkas at pagsulat.

Kalupunan ng mga Opisyales at Gurong-Tagapatnubay

Pangulo: Caleb Jalmasco
Pangalawang Pangulo: Krisanta Draculan
Kalihim: Kayla Angelique O. Rodriguez
Ingat-Yaman: Benedick Andrade
Tagasuri: Angelika Julliane Chrystle C. Cardenas
Tagapamahala ng Proyekto: Kirk Philip Joseph J. Verano
Tagapamahala ng Proyekto: Juan Miguel R. Gaddi
Opisyal sa Pampublikong Ugnayan: Aldrin C. Baluyot
Opisyal sa Pampublikong Ugnayan: Kriszel C. Laranang
Kinatawan ng COO: Nicole Mari E. Cangao

Gurong-Tagapatnubay
Prop. Valentine Dula

Makipag-ugnay

Email Address: [email protected]
Facebook Page: www.facebook.com/mapuashsfilipinoclub
Twitter Page: www.twitter.com/皇冠hg8868新版ShsFilClubcloseClose